Īstenotie projekti

Kā mēs to darām

Apkārtējā vide, īpaši daba, sniedz mums daudz dažādu iespēju kā to izmantot. Vieni no tās iegūst izejmateriālus (koksni, smiltis u.c.), citi to iznīcina vietā ceļot urbanizācijas pieminekļus (mājas, ceļus u.c.). Mūsu darbības joma ir saistīta ar dabas pielāgošanu cilvēku aktīvās atpūtas vajadzībām saglabājot vidi pēc iespējas neskartāku.

Projekta tapšana

Projekts top, kad satiekas ideja ar vietu, kurā iecerēts to realizēt. Ne vienmēr vieta ir pilnībā piemērota idejas realizēšanai un ne vienmēr sākotnējā ideja ir tik pārdomāta, lai to realizējot būtu iespējams pilnībā izmantot visu vietas potenciālu. Šādās situācijās palīgā nāk pieredze un profesionālais viedoklis, pateicoties kuram ideju iespējams vai nu pilnveidot, vai pielāgot vidi atbilstoši ieceres vajadzībām.

Kad idejas un vides pretrunas ir novērstas top skices, aprēķini un plānošanas. Trašu posmu veidi un augstums ir atkarīgi ne tikai no pasūtītāja vēlmēm, bet arī no vides piedāvātajām iespējām – koku stumbru diametra, attāluma starp tiem, zarojuma utt. Tāpat arī citu koka konstrukciju (māja, platformas uc.) novietošana dabā ir pakļauta konkrētās vietas īpatnībām un statusam (piem., dabas liegums).

Mūsu līdzšinējā pieredze un zināšanas ļauj novērst lielāko daļu iespējamo problēmu, kādas sastopamas veidojot objektus dabā, jau projektēšanas procesā. Tas ļauj mums ne tikai veiksmīgāk izplānot vides izmantošanas iespējas, bet arī nodrošināt racionālāku konstrukciju ekspluatāciju un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Uzstādīšana

Tāpat kā jebkurā būvniecībā, kas tiek veikta saskaņā ar projektu, arī virvju parka uzstādīšanu var izplānot līdz pēdējai detaļai un darbībai. Šo procesu nosacīti radošāku padara tas, ka darbs tiek veikts dabā izmantojot tās sastāvdaļas – kokus un reljefu, kā arī tā specifika – industriālā alpīnisma elementi. Kā mūsu uzņēmuma veiksmīgāko piemēru virvju parka plānošanas un uzstādīšanas procesam var minēt objektu Anglijā, kad bija nepieciešams precīzi aprēķināt gan visus materiālus un darba instrumentus, gan darbam nepieciešamo laiku. Savukārt tehniskā izpildījuma jomā jāatzīmē virvju parka “Milžu taka” izveide, kur trases uzstādīšana notika Zilajos kalnos uz kokiem, kuri aug stāvā nogāzē, kas būtiski sarežģīja piekļuvi izmantojamajiem kokiem.

Uzstādot konstrukcijas kokos, tādas kā koka karkasa mājas, terases vai veidojot virvju parku uz stabiem, īpaša nozīme ir būvprojektam, kas nosaka objekta izmēru, izmantojamos materiālus un konstrukciju savienojumus.

Apkalpošanas

Nododot virvju parku ekspluatācijā, pasūtītājs saņem ekspluatācijas tehniskos noteikumus, kuros detalizēti aprakstīti parka lietošanas principi uz kuriem tiek balstīti gan instruktoru, gan apmeklētāju darbības un drošības noteikumi. Sezonālā virvju parku tehniskā apsekošana un instruktoru apmācība ir veiksmīgas ekspluatācijas un saimnieciskās darbības pamatā.